Disclaimer

De door Wegwijs Groen Onderwijs (WGO) verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wegwijs Groen Onderwijs is een campagne van ZLTO in opdracht van werkgevers en belangenbehartigers in de groene sector onder aanvoering van Stichting MLTS Breda.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. WGO kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. WGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. WGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van WGO.